وضعيت آب و هوا
در حال لود آب و هواwaiting
شماره های پاسخگویی

شماره پاسخگو

True

اوقات شرعي

جهتمشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر زیر،کلید مشاهده را بزنید
نحوه محاسبه گازبها

صورتحساب گاز طبيعي

ارتباط با ما
ازتباط با ما

  وب سایت این شرکت با نام WWW.NIGC-WAZAR.ir به منظور معرفی شرکت و فراهم نمودن زمینه مناسب برای مشارکت و استفاده از نظرات و ارتباط با مشترکین محترم طراحی و ایجاد گردیده است .

آدرس شرکت گاز استان آذربایجان غربی:      خیابان مولوی روبروی بیمارستان امام رضا 
کد پستی :                                                                       
شماره تلفن تماس :                                                           33478629-  33478685-044
شماره دورنگار دفتر مدیریت :                                             33479230 - 044

آدرس الکترونیکی امور و واحدهای شرکت گاز استان آذربایجان غربی

 مدیر عامل

 modir_amel@nigc-wazar.ir

 هیئت مدیره

 heyatmodire@nigc-wazar.ir

 دفتر و دبیرخانه

 daftar_dabirkhaneh@nigc-wazar.ir

 معاونت امور بهره برداری

 bahrebardari@nigc-wazar.ir

 رئیس امور مالی و پشتیبانی

 phoshtibani@nigc-wazar.ir

 رئیس امور مهندسی و اجرای طرحها

 mohandesi@nigc-wazar.ir

 گازرسانی ارومیه

 gas_urmieh@nigc-wazar.ir

 برنامه ریزی و کنترل

 barnamerizi@nigc-wazar.ir

 روابط عمومی

ravabet _omumi@nigc-wazar.ir

 امور قراردادها

 gharardadha@nigc-wazar.ir

 خدمات کالا

 kala@nigc-wazar.ir

 واحد خدمات کامپیوتری

 computer@nigc-wazar.ir

 امور پژوهش

 pajouhesh@nigc-wazar.ir

 حراست

 harasat@nigc-wazar.ir

 حمل و نقل و مخابرات

 haml_mokhaberat@nigc-wazar.ir

 بازرسی فنی و ایمنی

 bazrasi_emeny@nigc-wazar.ir

 خدمات مشترکین

 moshtarekin@nigc-wazar.ir

 خدمات اداری

 edary@nigc-wazar.ir

 خدمات مالی

 mali@nigc-wazar.ir

 اجرای طرحها

ejra_tarha@nigc-wazar.ir

 خدمات طرحها

 khadamat_tarha@nigc-waza.ir

 خدمات فنی مهندسی

khadamat_mohandesi@nigc-wazar.ir

 گازرسانی به صنایع و مجتمع های مسکونی

 sanaye@nigc-wazar.ir

 مسئول حسابرسی داخلی

 hesabrasi@nigc-wazar.ir

 بسیج ولایت basij_velayat@nigc-wazar.ir

1387/4/9 يكشنبه
...
....مجری سایت : شرکت سیگما