صفحه اصلي
1.jpg
آغاز عمليات گازرساني به 10 روستاي شهرستان مياندوآب

به گزارش روابط عمومي شركت گاز آذربايجان غربي با آغاز عمليات اجرايي گازرساني به 10 روستاي مياندوآب ،5 درصد ديگر از خانوارهاي روستايي اين شهرستان از نعمت گاز طبيعي بهره مند خواهند شد.

   

 


به گزارش روابط عمومي شركت گاز آذربايجان غربي با آغاز عمليات اجرايي گازرساني به 10 روستاي مياندوآب ،5 درصد ديگر از خانوارهاي روستايي اين شهرستان از نعمت گاز طبيعي بهره مند خواهند شد.به منايبت گراميداشت سالروز آزاد سازي خرمشهر و با حضور مدير عامل شركت گاز استان،نمايندگان مردم مياندوآب،تكاب و شاهين دژ و همچنين معاون

فرماندار مياندوآب عمليات گازرساني به روستاهاي محور زينال كندي مياندوآب  و روستاي قره گل شهرستان بوكان آغاز گرديد.در اين مراسم منصور صادقيان "مدير عامل شركت گاز آذربايجان غربي" با بيان اينكه حجم شبكه توزيع و تغذيه در اين بالغ بر 72 كيلومتر خواهد بود خاطرنشان كرد نزديك به 1900 خانوار روستايي به مشتركان روستايي شركت گاز اضافه خواهند شد.وي افزود براي اتمام اين پروژه نزديك به 75 ميليارد ريال هزينه خواهد شد و اظهار اميدواري كرد با تلاشهاي صورت گرفته در دولت تعداد بيشتري از جمعيت روستايي استان تحت پوشش گاز طبيعي قرار گيرند.