پرويز سعيدي شريف
پرويز سعيدي

نام :                         پرويز

نام خانوادگي :             سعيدي شريف 

تحصيلات :               ليسانس مهندسي مكانيك

سمت سازماني :         رئيس خدمات فني و مهندسي

سوابق :                   رئيس امور قراردادها

تلفن :                    3478887 - 0441

نمابر:                   3476867  - 0441 
پست الکترونيک  :        mohandesi@nigc-wazar.ir                

  :