پر بیننده ترین تصاویر
حضور کارکنان شرکت گاز استان در راهپیمایی پر شور روز جهانی قدس