آزمایش نشتی گاز
آزمايش نشتي گاز

توصيه هاي ايمني را جدي بگيريد!

بعد از وصل نمودن وسيله گاز سوز به سيستم لوله کشي گاز و قبل از شروع به استفاده از وسيله گاز سوز حتماّ مي بايست آزمايش نشت گاز را انجام دهيد. 


هرگز براي پيدا کردن محل نشت گاز از شعله کبريت و امثال آن استفاده نکنيد.