شركت گاز استان آذربايجان غربي
نشت یابی ۴۶۰ کیلومتر شبکه توزیع گاز طبیعی در شاهین دژ
      
 

 

رئیس اداره گاز شاهین دژ گفت: بیش از ۴۶۰ کیلومتر شبکه توزیع گاز این شهر و توابع آن در ماه جاری نشت یابی شده است.

 

 

   

 

رئیس اداره گاز شاهین دژ گفت: بیش از ۴۶۰ کیلومتر شبکه توزیع گاز این شهر و توابع آن در ماه جاری نشت یابی شده است.

 


به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان غربی،  بهمن مختاری هدف از انجام عملیات نشت یابی را شناسایی و ثبت نقاطی که نشتی گاز دارند اعلام کرد و افزود: پس از شناسایی موارد نشتی و مخاطره آمیز احتمالی،  در اسرع وقت توسط اکیپ بهره برداری ناحیه نسبت به رفع نشتی اقدام می شود.

 

نشت یابی یکی از اقداماتی است که بطور معمول در تمام نقاط استان صورت می گیرد.