شركت گاز استان آذربايجان غربي
مدیر عامل شرکت گاز استان آذربایجان غربی با حضور در استانداری از طریق تلفن پاسخگوی تماس های مردمی شد.
      
 

 

علیرضا شیخی مدیر عامل شرکت گاز استان آذربایجان غربی به همراه جمعی از مدیران و کارشناسان این شرکت روز یکشنبه مورخ 98.3.26 با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) در استانداری از طریق خط ارتباطی 111 به تماس های مردمی پاسخ دادند

 

 

    

 

علیرضا شیخی مدیر عامل شرکت گاز استان آذربایجان غربی به همراه جمعی از مدیران و کارشناسان این شرکت روز یکشنبه مورخ 98.3.26 با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) در استانداری از طریق خط ارتباطی 111 به تماس های مردمی پاسخ دادند

 

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان غربی این برنامه در راستای اجرای نظام نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد صورت گرفت.تبیین اهداف دولت ، تحقق مصادیق حقوق شهروندی، تقویت و استمرار تعامل مردم و دولت و پاسخگویی به درخواست ها و مشکلات مردم  وهمچنین ایجاد فرصتی یکسان برای همه اقشار جامعه برای ارتباط مستقیم تلفنی با مسئولین و مدیران دستگاه های اجرایی از مهمترین اهداف این برنامه بود.
علیرضا شیخی نیز امروز از ساعت  ۹:۳۰ لغایت ۱۰:۳۰ در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد ) و از طریق تلفن 111 بصورت مستقیم و بی واسطه به درخواستها و مطالبات مردم پاسخ و دستوراتی را برای رفع مشکلات و رسیدگی به مطالبات آنان صادر کرد.
درخواست انشعاب گاز در مناطق روستایی و شهری بیشترین آمار درخواستی بود که از طرف مردم مطرح گردید.