شركت گاز استان آذربايجان غربي
راهبرد مشارکت شرکت گاز استان آذربایجان غربی
     
 

 

به اطلاع مراجعه کنندگان تارنمای شرکت گاز استان می رساند که این شرکت در راستای مشارکت مردمی  و بهره گیری از نظرات افکار عمومی در تقویت کیفیت خدمات و بهبود آن راهبرد خود را به این صورت مشخص می نماید .


 

 

    

 

به اطلاع مراجعه کنندگان تارنمای شرکت گاز استان می رساند که این شرکت در راستای مشارکت مردمی  و بهره گیری از نظرات افکار عمومی در تقویت کیفیت خدمات و بهبود آن راهبرد خود را به این صورت مشخص می نماید .

شرکت گاز استان آذربایجان غربی کلیه مقررات ، بخشنامه ها، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی خود را از طریق تارنما منتشر و در معرض نقد عموم قرار داده و در راستای اصلاح و بهبود فرایندها از طریق مشارکت مردم ، انتقادها، تقدیر و نظرات آنها گام بر می دارد.