پروژه ها
فراخوان پروژه پژوهشي شماره 2
 
عنوان پروژه :    

1-  ايجاد روش مسدود كننده جريان گاز براي موارد تعميراتي و اضطراري (در علمك گاز)

2- رديابي انواع پيگ ها در خطوط تغذيه  گازرساني

خواهشمند است جهت دريافت فرمهاي پرسشنامه پيشنهاد پروژه پژوهشي(6 صفحه اي)از

آدرس اينترنتي ذيل و تكميل دقيق آن حداكثر تا 20/10/92 از طريق پست سفارشي به امور

پژوهش اين  شرکت ارسال نمايند.

تلفن تماس جهت كسب اطلاعات تكميلي: 3479248-0441

آدرس اينترنتي:http://research.nigc.ir

 

 


فايلها
فراخوان_پروژه_پژوهشي.pdf 142.244 KB فرخوان پروژه پژوهشی