آرشيو اخبار
مدير آذربايجان غربي.jpg
جذب بيش از 693000 مشترك گاز طبيعي در آذربايجان غربي
از آغاز فعاليتهاي گازرساني در استان جمعيت 34  شهر و 365 روستا به مشتركين گاز طبيعي پيوسته اند.
   

 


از آغاز فعاليتهاي گازرساني در استان جمعيت 34  شهر و 365 روستا به مشتركين گاز طبيعي پيوسته اند.منصور صادقيان"مدير عامل شركت گاز آذربايجان غربي " در جلسه هماهنگي ادارات گاز شهرستانها با اعلام اين مطلب افزود شهرهاي سرو،سيلوانا ،مرگن و 165 روستا در مرحله اجراي عمليات گازرساني مي باشند.

وي با شاره به بهره مندي 98 درصد جمعيت شهري و 35 درصد جمعيت روستايي از گاز طبيعي ابراز اميدواري كرد با تامين اعتبارات لازم و اتمام پروژه هايي روستايي در حال اجرا،اين ميزان به 40 درصد افزايش پيدا كند.

منصور صادقيان ميزان شبكه گذاري را بيش از 7300 كيلومتر عنوان و تعداد انشعابات نصب شده را بيش از 321000 انشعاب عنوان نمود.او صنايع و مصرف كنندگان عمده اي را كه از اين موهبت الهي بهره مندند 637 مورد ذكر كرد.

در ادامه جلسه روساي ادارت گاز شهرستانها با بيان ديدگاههاي خود در زمينه موضوعات مرتبط به تبادل نظر در مورد اهم موضوعات پرداختند.

مدير عامل شركت گاز آذربايجان غربي نيز تامين جريان پايدار و ايمن گاز طبيعي براي مشتركين و نيز توسعه فعاليتهاي گازرساني براي بهره مندي تعداد بيشتري از مردم از اين موهبت الهي را وظيفه اساسي تمام كاركنان شركت دانسته  و از روساي ادارت نواحي تابعه خواست تا با تلاش شبانه روزي موجبات رضايتمندي بيش از پيش مردم از خدمات شركت ملي گاز را فراهم آورند.