آرشيو اخبار
IMG_37131.jpg
آغاز پروژه هاي گازرساني با اعتبار اوليه 17 ميليارد تومان در شهرستان مهاباد در آذربايجان غربي

عمليات اجرايي گازرساني به 7روستاي شهرستان نقده و نيز  حفرات خالي مهاباد  و روستاهاي گازدار آغاز گرديد.

   

 


عمليات اجرايي گازرساني به 7روستاي شهرستان نقده و نيز  حفرات خالي مهاباد  و روستاهاي گازدار آغاز گرديد.در آييني كه با حضور فرماندار شهرستان مهاباد،نماينده مردم مهاباد در مجلس شوراي اسلامي و مدير عامل شركت گاز آذربايجان غربي در مسجد روستاي كوسه كهريز برگزار گرديد كلنگ آغاز عمليات اجرايي پروژه هاي گازرساني به زمين زده شد.

به گزارش روابط عمومي ،منصور صادقيان "مدير عامل شركت گاز استان گفت: بر اساس برآوردهاي اوليه در اين دو پروژه بيش از 100 كيلومتر شبكه توزيع و تغذيه اجرا و بيش از 1200 انشعاب نصب خواهد شد.وي برآورد اوليه براي اجراي اين پروژه ها را قريب به 17 ميليارد تومان اعلام و افزود در حال حاضر تعداد 190 روستا در مرحله اجراي عمليات گازرساني قرار داشته و 918 روستا نيز در برنا مه هاي گازرساني اين شركت در سالهاي آتي قرار دارند و تلاش بر اين است كه درصد جمعيت بهره مند روستايي با شتاب بيشتري افزايش يابد.