آرشيو اخبار
IMG_2198.JPG
تقدير از برگزيدگان ايمني،بهداشت و محيط زيست در شركت گاز آذربايجان غربي

به مناسبت روز ايمني از 6 اداره گاز شهرستان در دو گروه 1 و2 و 45 نفر از كاركنان بخشهاي مختلف شركت گاز آذربايجان غربي تقدير به عمل آمد.

   

 


به مناسبت روز ايمني از 6 اداره گاز شهرستان در دو گروه 1 و2 و 45 نفر از كاركنان بخشهاي مختلف شركت گاز آذربايجان غربي تقدير به عمل آمد.بر اساس ارزيابي هاي به عمل آمده ادارات گاز خوي ،چايپاره و مياندوآب در گروه 1 و ادارات شوط،قوشچي و محمديار در گروه 2  از لحاظ رعايت موارد ايمني،بهداشت و محيط زيست به ترتيب حائز رتبه هاي اول تا سوم شدند.

در ابتداي اين مراسم رئيس امور HSE و پدافند غير عامل به تشريح وضعيت اين شركت در سطح شركت ملي گاز ايران پرداخته و با تشكر از همكاري كليه كاركنان در ارتقاء رتبه شركت به بيان راهكارهاي مربوطه جهت بهبود جايگاه شركت پرداخت.

منصور صادقيان "مدير عامل شركت گاز آذربايجان غربي" رعايت الزامات HSE را در ايجاد محيطي ايمن و كم خطر در اين شركت بسيار موثر دانست و از كليه كاركنان ،مشاورين و پيمانكارن خواست تا در اين امر اهتمام جدي داشته باشند.وي بهبود شاخصهاي مربوطه و پيشگيري از وقوع حوادث كاري و حفاظت از محيط زيست را  وظيفه انساني و اخلاقي تمامي كاركنان علاوه بر وظيفه اداري آنان ذكر كرد.

در پايان از 45 نفر از كاكنان برگزيده در زمينه رعايت شاخصهاي مربوطه و روساي ادارت برتر با اهداء لوح سپاس و هدايا تقدير به عمل آمد.