آرشيو اخبار
DSC073441.jpg
پاكسازي محيط زيست در روز هواي پاك توسط كاركنان شركت گاز آذربايجان غربي

دستكاري اكو سيستم هاي طبيعي بدون در نظر گرفتن ملاحظات و استانداردهاي زيست محيطي و گسترش بي رويه صنايع بدون در نظر گرفتن اين استانداردها از جمله مهمترين عوامل تخريب محيط طبيعي مي باشند.

   

 


دستكاري اكو سيستم هاي طبيعي بدون در نظر گرفتن ملاحظات و استانداردهاي زيست محيطي و گسترش بي رويه صنايع بدون در نظر گرفتن اين استانداردها از جمله مهمترين عوامل تخريب محيط طبيعي مي باشند.در اين ميان فرهنگ عمومي جوامع نيز نقشي موثر در حفظ محيط زيست دارد.

در راستاي ارتقاء فرهنگ صيانت از محيط طبيعي كاركنان شركت گاز آذربايجان غربي همزمان با روز جهاني هواي پاك اقدام به جمع آوري زباله ها در يكي مناطق گردشگري شهرستان اروميه كردند.در اين برنامه سه ساعته كه در منطقه دره شهدا شهرستان اروميه برگزار شد كاركنان واحدهاي مختلف اين شركت در پاكسازي منطقه اي از دره مذكور مشاركت كردند.