گازرسانی پلدشت
گازرسانی پلدشت

 

نام :                         علی

نام خانوادگی :           عباس زاده 

تحصیلات :                مهندس برق/ الکترونیک

سمت سازمانی :         رئیس اداره گاز پلدشت

تلفن :                       34285500

نمابر:                        34285833

   
پست الکترونیک  :        gas_poldasht@nigc-wazar.ir