گازرسانی منطقه 2ارومیه
اداره گاز ناحیه2 ارومیه

 

نام :                       علیرضا

نام خانوادگی :             رضافر

تحصیلات :                  لیسانس مکانیک تاسیسات

سمت سازمانی :           رئیس اداره گاز ناحیه 2 ارومیه 


 تلفن و نمابر :                  33451522  

پست الکترونیک  :         moshtarekin@nigc-wazar.ir