گازرسانی تکاب
گازرسانی تکاب

 

نام :                          سیامک

نام خانوادگی :               صفروند

تحصیلات :                مهندس شیمی (صنایع پتروشیمی)

سمت سازمانی :         سرپرست اداره گاز شهرستان تکاب

تلفن :                        45534599

نمابر:                        45534599
   
پست الکترونیک  :        gas_tekab@nigc-wazar.ir