گازرسانی بوکان
گازرسانی بوکان

 

نام :                      اسماعیل

نام خانوادگی :           رسول زاده

تحصیلات :                فوق لیسانس مکانیک (گرایش تبدیل انرژی)

سمت سازمانی :            رئیس ناحیه گازرسانی بوکان               

تلفن :                        46247212

نمابر:                        46247213
   
پست الکترونیک  :        gas_bookan@nigc-wazar.ir