گازرسانی میاندوآب
بهره برداری مرکز استان

نام :                         علیرضا

نام خانوادگی :            حاجی زاده

تحصیلات :             فوق لیسانس مدیریت

سمت سازمانی :         رئیس بهره برداری مرکز استان

تلفن :                      33849572

نمابر:                     33849571
   
پست الکترونیک  :        gas_ourmia@nigc-wazar.ir