گازرسانی نوشین شهر
گازرسانی نوشین شهر

 

نام :                    یوسف

نام خانوادگی :              خضرلو

تحصیلات :             لیسانس مکانیک / تاسیسات

سمت سازمانی :         سرپرست اداره گاز ناحیه نوشین شهر

تلفن :                         33734121

نمابر:                         33734121
   
پست الکترونیک  :      gas_noshinshahr@nigc-wazar.ir