آرشيو اخبار پايگاه ولايت
كلاس قرآن1.docx....JPG
پايان دوره كلاسهاي آموزش قرآن پايگاه بسيج ولايت شركت گاز استان آذربايجان غربي
دوره هاي آموزش قرآن كريم كه در 4 گروه آقايان، بانوان و فرزندان دختر و پسر بسيجيان پايگاه ولايت كه در طول تابستان بر اساس مصوبه شوراي فرماندهي پايگاه در حال برگزاري بود با موفقيت به پايان رسيد.
   

 


دوره هاي آموزش قرآن كريم كه در 4 گروه آقايان، بانوان و فرزندان دختر و پسر بسيجيان پايگاه ولايت كه در طول تابستان بر اساس مصوبه شوراي فرماندهي پايگاه در حال برگزاري بود با موفقيت به پايان رسيد.به گزارش روابط عمومي پايگاه بسيج ولايت شركت گاز استان آذربايجان غربي اين دوره از كلاسها كه در راستاي ترويج فرهنگ عمومي قرآن  

همه ساله برگزار مي گردد و امسال نيز با استقبال پرشور همكاران بسيجي و فرزندان ايشان برگزار گرديد.