آرشيو اخبار پايگاه ولايت
همايش1.JPG
همزمان با دهه محرم همايش عاشورا براي بانوان شاغل در شركت گاز استان برگزار شد.
براساس مصوبه شوراي فرماندهي پايگاه بسيج ولايت همايش عاشورا براي بانوان شاغل در شركت گاز استان آذربايجانغربي برگزار شد.
   

 


براساس مصوبه شوراي فرماندهي پايگاه بسيج ولايت همايش عاشورا براي بانوان شاغل در شركت گاز استان آذربايجانغربي برگزار شد.به گزارش روابط عمومي پايگاه بسيج ولايت در اين همايش كه بانوان شاغل در شركت حضور داشتند سركار خانم پور حيدر مدير حوزه علميه الزهرا براي حاضرين در رابطه با موضوع كربلا و امام حسين و حضرت زينب عليه السلام و 

مصائب آنها و چگونگي زنده نگهداشتن دين اسلام سخنراني و مطالب ارزشمندي را بيان نمودند.در پايان حاضرين نيز سوالات خود را استاد مدعو پرسيده و ايشان پاسخ لازم را ارائه نمودند.