آرشيو اخبار پايگاه ولايت
80945907-530371323.JPG
سفيران قرآني شركت گاز استان آذربايجانغربي به مسابقات سراسري اعزام شدند.

نفرات برتر و برگزيده مرحله مقدماتي هفتمين دوره مسابقات قرآن كريم و نهج البلاغه شركت گاز استان آذربايجانغربي جهت شركت درمرحله سراسري شركت ملي گاز ايران به شهر تبريز اعزام شدند.

   

 


نفرات برتر و برگزيده مرحله مقدماتي هفتمين دوره مسابقات قرآن كريم و نهج البلاغه شركت گاز استان آذربايجانغربي جهت شركت درمرحله سراسري شركت ملي گاز ايران به شهر تبريز اعزام شدند.به گزارش روابط عمومي پايگاه بسيج ولايت با توجه به برگزاري مرحله سراسري هفتمين دوره مسابقات « بهار در بهار»ويژه كاركنان و همسران كاركنان 7 نفر اول دور مقدماتي به نمايندگي از شركت گاز استان جهت رقابت با ساير شركت كنندگان به اين مسابقات اعزام شدند. 

نفرات اعزامي در اين دوره از مسابقات در رشته هاي حفظ، قرائت تحقيق و ترتيل ، مفاهيم قرآن كريم و اذان با ساير شركت كنندگان به رقابت خواهند پرداخت.لازم به توضيح مي باشد در ششمين دوره سراسري اين مسابقات آقاي ابوبكر اصلي راد در حفظ دو جزء از شركت گاز استان آذربايجانغربي مقام اول مسابقات سراسري را كسب كرده بودند.