آرشيو اخبار پايگاه ولايت
تاسوعا1.JPG
توزيع ناهار نذري روز تاسوعاي حسيني در شركت گاز استان آذربايجان غربي

عاشقان و شيفتگان حضرت اباعبدا.. الحسين در شركت گاز استان آذربايجان غربي طبق يك سنت حسنه نسبت به پخت و توزيع ناهار روز تاسوعا اقدام نمودند.

   

 


عاشقان و شيفتگان حضرت اباعبدا.. الحسين در شركت گاز استان آذربايجان غربي طبق يك سنت حسنه نسبت به پخت و توزيع ناهار روز تاسوعا اقدام نمودند.به گزارش روابط عمومي پايگاه بسيج ولايت همزمان با روز تاسوعاي حسيني كاركنان عاشق و شيفته سرور و سالار شهيدان با اهداء نذورات خود در اين امر خداپسندانه شركت نمودند.

اين مراسم به همت پايگاه بسيج ولايت ترتيب يافته و تدارك ديده شده بود و همچون سال گذشته از معنويت خاصي برخوردار بود.كاركنان شركت گاز استان علاوه بر تأمين هزينه ناهار نذري در پخت و توزيع آن نيز مشاركت داشتند و كليه امورات اين امر خداپسندانه توسط كاركنان عزاردار انجام و در مقابل ساختمان مركزي شركت گاز استان بين عموم عزاداران حسيني توزيع گرديد.