آرشيو اخبار پايگاه ولايت
j_daraee_21.JPG
برگزاري اولين نشست كار گروههاي كارشناسي و مشورتي اقامه نماز

اولين نشست كارگروه هاي كارشناسي و مشورتي اقامه نماز دستگاههاي اجرايي استان آذربايجان غربي در اروميه برگزار شد.

   

 


به گزارش روابط عمومي پايگاه بسيج ولايت شركت گاز استان آذربايجان غربي اين نشست كه به ميزباني اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان برگزاري شد .اولين نشست كارگروه هاي كارشناسي و مشورتي اقامه نماز دستگاههاي اجرايي استان آذربايجان غربي در اروميه برگزار شد.حاضرين در زمينه انتخاب روسا و دبير ان كارگروهها، تبيين شيوه نامه و ارائه موانع توسعه و ترويج نماز به

تبادل نظر پرداختندلازم به توضيح مي باشد دبير شوراي اقامه نماز شركت گاز استان عضو كارگروه تبليغ و ترويج مي باشد .