آرشيو اخبار پايگاه ولايت
زنان.JPG
همزمان با جشن ميلاد بانوي دو عالم همايش بانوان در شركت گاز استان آذربايجان غربي برگزار گرديد.

براساس مصوبه شوراي فرماندهي پايگاه بسيج ولايت همايشي به همين منظور در سالن جلسات شركت گاز استان آذربايجان غربي براي بانوان شاغل برگزار گرديد.

   

 


براساس مصوبه شوراي فرماندهي پايگاه بسيج ولايت همايشي به همين منظور در سالن جلسات شركت گاز استان آذربايجان غربي براي بانوان شاغل برگزار گرديد.به گزارش روابط عمومي پايگاه بسيج ولايت در اين همايش كه در ادامه سلسله مباحث ديني برگزار شده قبلي در شركت ترتيب يافته بود استاد مدعو براي حاضران در رابطه با شخصيت حضرت زهرا سروربانوان دو عالم سخنراني نموده و 

 حاضرین را به الگو قرار دادن اين صديقه طاهره دعوت نمود.در پايان نيز شركت كنندگان در اين مراسم نسبت به طرح سوالات مربوطه از مدير حوزه علميه اقدام و ايشان نيز نسبت به ارائه پاسخ اقدام نمودند