وضعيت آب و هوا
در حال لود آب و هواwaiting
شماره های پاسخگویی

شماره پاسخگو

True

اوقات شرعي

جهتمشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر زیر،کلید مشاهده را بزنید
نحوه محاسبه گازبها

صورتحساب گاز طبيعي

روابط عمومی
روابط عمومی وابط عمومی
محمد صبوری
سمت: رئیس روابط عمومی
شماره تماس :33478978
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما