وضعيت آب و هوا
در حال لود آب و هواwaiting
True

اوقات شرعي

شماره های پاسخگویی

شماره پاسخگو

جهتمشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر زیر،کلید مشاهده را بزنید
نحوه محاسبه گازبها

صورتحساب گاز طبيعي

گازرسانی به روستاها
مراحل شبکه گذاري روستاها  

الف )بررسي مدارک و نقشه هاي طراحي شده و ارسالي از طرف خدمات مهندسي و تطابق کالاهاي تعيين شده با نقشه هاي طراحي

ب ) تعيين مدت زمان اجراي عمليات پروژه بر اساس مقاديرو شرح کارهاي پروژه روستايي و تعيين شرايط الحاقي خصوصي پيمان و معرفي نمايندگان کارفرما به امور پيمانها

ج ) اجراي کليه مفاد موضوع پيمان بر اساس شرايط خصوصي و نقشه هاي طراحي و مدارک پيماني پروژه روستايي و تزريق گاز پروژه و تحويل به امور بهره برداري


 
1386/12/15 چهارشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..


مجری سایت : شرکت سیگما