وضعيت آب و هوا
در حال لود آب و هواwaiting
شماره های پاسخگویی

شماره پاسخگو

True

اوقات شرعي

جهتمشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر زیر،کلید مشاهده را بزنید
نحوه محاسبه گازبها

صورتحساب گاز طبيعي

آگهی مناقصه 2201/97/59 پروژه تهیه تجهیزات و احداث خط تغذیه و ایستگاههای تقلیل فشار TBS و سیستم حفاظت کاتدیک روستاهای محور خرمن یری شهرستان ماکو 

 
1397/12/18 شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..

مزايدات و مناقصاتمجری سایت : شرکت سیگما