وضعيت آب و هوا
در حال لود آب و هواwaiting
شماره های پاسخگویی

شماره پاسخگو

True

اوقات شرعي

جهتمشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر زیر،کلید مشاهده را بزنید
نحوه محاسبه گازبها

صورتحساب گاز طبيعي

فرم نظام پیشنهادات
فرم نظام پیشنهادات.

کلیه کارکنان،پیمانکاران، مشترکین، متقاضیان گازرسانی و سایر ذینفعان شرکت گاز استان آذربایجان غربی می توانند پیشنهادات خود در زمینه های مختلف را در برگه پیوستی تکمیل و به دبیرخانه نظام مشارکت در طبقه چهارم ستاد شرکت گاز استان آذربایجان غربی(واقع در بلوار مولوی نبش خیابان امین) ارسال فرمایند. به پیشنهادات مصوب مطابق آئین نامه پاداش پرداخت خواهد شد.

1397/8/21 دوشنبه
...
....
مجری سایت : شرکت سیگما