وضعيت آب و هوا
در حال لود آب و هواwaiting
شماره های پاسخگویی

شماره پاسخگو

True

اوقات شرعي

جهتمشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر زیر،کلید مشاهده را بزنید
نحوه محاسبه گازبها

صورتحساب گاز طبيعي

دوشنبه 5 شهريور 1397 آگهی مناقصه 2201/97/30پروژه تعمیرات و نگهداری شبکه و انشعابات و... در سطح اداره گاز منطقه یک ارومیه، نوشین شهر ، قوشچی و محورهای صنعتی و روستاهای تابعه

اطلاعیه هامجری سایت : شرکت سیگما