وضعيت آب و هوا
در حال لود آب و هواwaiting
شماره های پاسخگویی

شماره پاسخگو

True

اوقات شرعي

جهتمشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر زیر،کلید مشاهده را بزنید
نحوه محاسبه گازبها

صورتحساب گاز طبيعي

چهارشنبه 7 شهريور 1397 آگهی مناقصه2201/97/31 پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و ... روستاهای محور مائین بلاغ شهرستان تکاب

اطلاعیه هامجری سایت : شرکت سیگما