وضعيت آب و هوا
در حال لود آب و هواwaiting
شماره های پاسخگویی

شماره پاسخگو

True

اوقات شرعي

جهتمشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر زیر،کلید مشاهده را بزنید
نحوه محاسبه گازبها

صورتحساب گاز طبيعي

چهارشنبه 24 مرداد 1397 آگهی مناقصه 2201/97/28 پروژه تهیه تجهیزات و ... حفرات خالی سلماس و روستاهای تابعه

اطلاعیه هامجری سایت : شرکت سیگما