وضعيت آب و هوا
در حال لود آب و هواwaiting
شماره های پاسخگویی

شماره پاسخگو

True

اوقات شرعي

جهتمشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر زیر،کلید مشاهده را بزنید
نحوه محاسبه گازبها

صورتحساب گاز طبيعي

سه‌شنبه 13 شهريور 1397 آگهی مناقصه 2201/97/35 پروژه تهیه تجهیزات و ... خانه دام شهرستان سلماس گه

اطلاعیه هامجری سایت : شرکت سیگما