وضعيت آب و هوا
در حال لود آب و هواwaiting
شماره های پاسخگویی

شماره پاسخگو

True

اوقات شرعي

جهتمشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر زیر،کلید مشاهده را بزنید
نحوه محاسبه گازبها

صورتحساب گاز طبيعي

شنبه 23 تير 1397 آگهی مناقصه تهیه تجهیزات و ...محور زیوه شهرستان خوی (2201/97/19)

اطلاعیه هامجری سایت : شرکت سیگما