وضعيت آب و هوا
در حال لود آب و هواwaiting
شماره های پاسخگویی

شماره پاسخگو

جهتمشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر زیر،کلید مشاهده را بزنید
نحوه محاسبه گازبها

صورتحساب گاز طبيعي

True

اوقات شرعي

لطفا" نظرات خود را وارد نمایید:

احتراما در راستای هدف پاسخگویی مناسب به مراجعه کنندگتن و جلب رضایت شما خواهشمند است در خصوص نحوه ارائه خدمات در این واحد از دیدگاه عوامل مختلفی که در جدول زیر آمده است نظر خود را بیان نمایید


فرم

کیفیت خدمات


رفتار کارکنان


نگرش مشتری


وضعیت فیزیکی
مجری سایت : شرکت سیگما