وضعيت آب و هوا
در حال لود آب و هواwaiting
زمان ديجيتال سرور
چهارشنبه 20 آذر 1398   11:22:55
شماره های پاسخگویی

شماره پاسخگو

مزايدات و مناقصات

جهتمشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر زیر،کلید مشاهده را بزنید
نحوه محاسبه گازبها

صورتحساب گاز طبيعي

True

اوقات شرعيمجری سایت : شرکت سیگما